digitalni školski list FLORA

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.
Image Alt
  /  Hot   /  “Ličnost i emocije”: Prirodoslovna škola u suradnji sa Sveučilištem u Zadru

“Ličnost i emocije”: Prirodoslovna škola u suradnji sa Sveučilištem u Zadru

Piše: Maja Kralj, mag. psych.

Voditeljica istraživačkog projekta ,,Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva“ dr. sc. Irena Burić, izv. prof., predstavila je svoje istraživanje U Prirodoslovnoj školi Split na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 9. srpnja 2021. Irena Burić profesorica je na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, a područja od posebnog znanstvenog i stručnog interesa su joj ličnost, emocije u obrazovnom kontekstu, radna uspješnost nastavnika te različite metode statističke analize. Doktorat znanosti napisala je na temu iz područja školske i psihologije obrazovanja 2010. godine, a status izvanredne profesorice stekla 2018. godine.

Uz voditeljicu, istraživački tim čine prof. dr. sc. Izabela Sorić, prof.  dr. sc. Zvjezdan Penezić, prof. dr. sc. Anne Frenzel, izv. prof. dr. sc. Ana Butković, doc. dr. sc. Aleksandra Huić, doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić, doc. dr. sc. Lisa Kim, dr. sc. Mara Šimunović, Barbara Balaž, mag. psych. te Krešimir Jakšić, mag. psych.

Projekt je podržan od strane Hrvatske zaklade za znanost te odobren od strane Etičkog povjerenstva Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za odgoj i obrazovanje. Cilj projekta je istražiti osobne determinante radne uspješnosti nastavnika koja se reflektira u kvaliteti poučavanja te stupnju ostvarenosti obrazovnih ishoda kod učenika. Istraživanje je longitudinalnog nacrta, što znači da će se podaci prikupljati višestruko, točnije u četiri vremenske točke.

slika 1. Izlaganje prof. Irene Burić
slika 2. Sjednica Nastavničkog vijeća
slika 3. Prof. I. Burić i Stručna služba Prirodoslovne škole Split

Radujemo se suradnji!

Leave a comment

Add your comment here