digitalni školski list FLORA

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.
Image Alt
  /  ars nova   /  ČA ME ČINI SRITNIN – dijalektalni tris Lane Branke Lukin

ČA ME ČINI SRITNIN – dijalektalni tris Lane Branke Lukin

piše: Lana Branka Lukin, 1.b

Dalmacija

Rodila me mater moja malu, crnu, šesnu, finu. Ranila me svojin mlikon i usadila besidu vridnu. Gazin kroz kale ka težak po svon poju, ako nekad i posrnen to mi neće ubit voju. Dan za danon, skalinu po skalinu, uspinjen se ovin vrtlogon brez da činin dramu. Sve mi je lipo i ne biran puno. Za obid mi je dosta i mliko sa kruvon. Uvik san u đir čuda gledajuć ovo najlipje azurno nebo. Kalete moje sve su mi bliže, tek poneka tarantela po podu gmiže. Škure uvik napola cire da ne bi koji mulac iščupa in cviće. Dica na karetin obijaju kolina, bit će belaja kad ij nona ugleda. Ribar u barci strpljivo vreba, da napuni mrižu onin čin mu triba. Galeb sa škoja mudro ga vreba, valda će i njega dopast bokun nečijeg repa. Sunce me prži i nije me straj, boli će bokun ćiverica ba ni to ni kraj. Potočat ću noge u more azurno, lakje mi je mislit sa ladnon ćivericon. Maestral ćuti sparinu tešku, sad će opet zatalasat i zavonjat ješku. Faca mi se stegla od soli, obrišen se rukavon i baš mi godi…Nima višje sriće nego živit ovdin, bokun sunca i mora kraj je svakoj mori. Mater sa balature na me zjači:,, Di si mala divojko, vraćaš li se više?”. Trkan brže boje kući svojon, obid je davno spremljen i oladia se dobro. Oprat ruke u lavoru sad ću i otić na počinat u posteju moju. Sne će mi doć sva lipota i mirisi bajni. Ne bi minjala svoju Dalmaciju ni za šta na svitu… Tu sam rođena, time se dičim…Ja san dite Dalmacije i uvik ću bit! Još jednu jubav iman, a to je bila boja. Ajduk mi u srcu ka i mati moja…To me čini sritnon i to je meni Amen.

Jubav dide moga

Jubav dide moga čuda je činila,

ča bi i grdelca u ariju vinila.

Trsove loze hitala bi po poju,

bilo je svugdin i po zemji i čokotu.

Njigova pest ča šesno barata,

babuj bi batila u butaču

ča baba voz vata.

Cvitak je njegov najlipji bia.

ćuri na grani, dišeće se svio.

Ča je lipje vengo obač s didon,

navadit njigovu besidu,

štimamo skupa ka švera na kampanelu.

Adio meštre, čovik mine

a jubav je vavek.

More sinje

Nigdere lipje na svitu nije,

vengo more ča se škoju smije.

Hodit po žalu ki galeb mali

cimbuladu obić sa nonon starin.

Diškorš o jubavi čadušu mi grije,

ka mater ča čači se u nidra zbije.

Gledan orman ča na cimi hodi,

ovo more svaki mora da voli.

Vavek u srcu,

namoran san u te!

Leave a comment

Add your comment here